Goede communicatie

We communiceren voortdurend met elkaar. Er zijn vele vormen
van communicatie; verbale communicatie, non-verbale communicatie, schriftelijke
communicatie en visuele communicatie. Dit zijn ook wel de basisvormen en de
meeste mensen zullen hier wel bekend mee zijn. Naast deze vormen zijn er kan er
ook onderscheid worden gemaakt in de communicatie in het bedrijfsleven. In het
bedrijfsleven wordt natuurlijk veel gecommuniceerd. De communicatie is vaak een
combinatie van bovengenoemde communicatievormen. In het bedrijfsleven is het
belangrijkste onderscheid te maken in formele en informele communicatie.
Informele communicatie volgt uit spontante interacties, terwijl formele
communicatie vaak van tevoren is afgestemd. Bijvoorbeeld een persbericht wat
een bedrijf verspreid.

Daarnaast speelt communicatie natuurlijk een grote rol in de
marketing. Als marketeer ben jij de zonder van een boodschap en is je doel om
de boodschap zo goed mogelijk over te brengen op de doelgroep (ontvangers). Een
marketeer is veel bezig met de manier waarop hij zijn doelgroep wilt
aanspreken. Zo onderscheiden we in de marketing persoonlijke en onpersoonlijke
communicatie. Een voorbeeld van onpersoonlijke communicatie is
massacommunicatie. We spreken van persoonlijke communicatie wanneer er ook echt
een menselijke tussenkomst plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is een makelaar
die iemand een huis verkoopt. De vormen van communicatie wijken van elkaar af,
maar hebben wel een gemeenschappelijk doel, namelijk de boodschap zo goed
mogelijk overbrengen.

Kleine bedrijven kunnen soms ook moeilijkheden ervaren in de
communicatie. Ze zijn vaak niet berekend qua personeel op piekmomenten in het
belverkeer. Het is dan niet mogelijk om alle telefoontjes op te nemen en dat is
natuurlijk zonde. Je kunt zomaar een belangrijke klant mislopen. Een goede
optie voor deze bedrijven is om (tijdelijk) een antwoordservice
in te huren. Deze externe bedrijven hebben professionele telefonistes in dienst
die je uit de brand kunnen helpen op drukke moment. Zo’n telefoondienst
zorgt ervoor dat het aantal ontevreden klanten beperkt blijft en bovendien heb
je meer tijd voor andere dingen.